Puhakan Sukuseura ry.

SLÄKTFÖRENINGEN PUHAKKA

Du har kommit till släktföreningen Puhakkas hemsida. Föreningen har ungefär 170 medlemmar i Finland och några andra länder. I Finland finns det ca 2000 personer med släktnamnet Puhakka och ca 1000 personer vars flicknamn är Puhakka.

Släktföreningen Puhakka grundades år 1996 i Joensuu och registrerades året därefter. Släktvapnet accepterades 2005. Den är ritad av Harri Rantanen efter designen gjord av Eeva Puhakka och Martti Puhakka.

VARIFRÅN KOMMER VI

Puhakka har traditionellt varit jordbrukare och jordinnehavare. De har alltså haft en stark anknyttning till jorden. Släktmedlemmar är spridda över Finland. Men ursprungligen kommer de huvudsakligen från tre regioner.

Jääski släktgrenen. De kommer från Jääski regionen i Södra Karelen, Karelska näset, Viborgs omnejd samt Kymmenedalen. Karelska näset och staden Viborg överlämnades till Ryssland i andra världskriget. Den äldsta kända förfadern är från 1700-talet.

Nordkarelska släktgrenen, indelat i Puhakka från Eno, Kontiolax och Ilomants. Dessa Puhakka har levt i Norra Karelen från början av 1700-talet. De har anlänt till Nordkarelen från Kajanaland, men det är okänt varifrån de har kommit dit.

Släktgrenen från Uleåborgs region, mellan Uleåborg och Kuusamo, i Norra Finland.

Olika medlemmar i släkten Puhakka har troligtvis samma ursprung, men saken har inte kunnats verifieras. Enligt en inofficiell legend har Puhakka ursprungligen kommit från Tyskland.

SLÄKTMÖTEN

Redan i början av 1900-talet försökte en grupp men och kvinnor organisera ett släktmöte, men lyckades inte på grund av den dåtida situationen i Finland. Det första släktmötet hölls den 31 augusti 2003 i Kontiolax i Norra Karelen.  Då det fanns mycket litet tid att sprida ordet om evenemanget var planen att  arrangera ett mindre möte med ca 40 deltagare, men till organisatörernas förvåning och glädje var ca 120 personer närvarande.

Det andra mötet hölls den 11 juli 2004 i Joensuu, Norra Karelen. Dit kom många nya medlemmar. Där arrangerades också en fotoutställning, då det finns många gamla bilder av medlemmar i släkten.

Följande möten har hållits: 2005 i Willmanstrand, Södra Karelen, 2006 i Libelits, Norra Karelen, 2007 i Kontiolahti Mönni, Norra Karelen, 2008 i Imatra, Södra Karelen, 2009 i Kontiolahti Lehmo, Norra Karelen, 2010 i Joensuu, Norra Karelen, 2011 i Helsingfors, 2013 i Koli, Norra Karelen, 2015 i St.Michel, Södra Savolax, 2017 i Kontiolahti, Norra Karelen och 2019 i Ilomantsi, Norra Karelen

Nästa möte kommer att hållas den 31 juli och 1 augusti 2021 i Eno, Norra Karelen.

MEDLEMSKAP OCH MEDLEMSAVGIFTER

Önskar du bli medlem i släktföreningen, v.g. mejla namn, postadress, mejladress, mobiltelefonnummer och din anknytning till släkten Puhakka till släktföreningens ordförande, antti.puhakka@kolumbus.fi.

Medlemmarna mottar årligen 3-4 medlemsbrev (endast på finska), har rätt att delta i släktmöten och möjlighet att köpa släktprodukter (på finska). Medlemmarna kan också köpa kopior av släktutredningar.

Årlig medlemsavgift är 20 €, familjeavgift 30 € (två föräldrar och barn under 18 år). 

PUHAKKA DATABASEN

För tillfället är uppgifter om släkten spridda på olika utredningar. Planer finns att registrera alla tillgängliga personuppgifter i en digital databas. Det långsiktiga målet är att kombinera alla utredningar och personuppgifter samt senare publicera en bok om släkten. Det här är inte möjligt utan hjälp av alla de som har skriftlig information om släkten och dess medlemmar.

UTREDNINGEN OM PUHAKKA I NORDKARELEN AV TOIVO PÖLÖNEN

Toivo Pölönen har skrivit en utredning om Puhakka i Eno, Kontiolax och Ilomants (på finska). Kopior kan köpas från släktföreningen. Kontakta föreningens ordförande. Priset är 25 € plus postavgift.