Puhakan Sukuseura ry.

Sukutapaaminen ja vuosikokous 2013 Kolilla

Puhakan sukuseuran 10. sukutapaaminen ja vuosikokous pidettiin 27-28.7.2013 Kolilla Sokos Hotel Kolissa, osoitteessa Ylä-Kolintie 39. Läsnä oli 30 henkilöä, joista 23 oli seuran jäseniä. Kokous oli ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen joka toinen vuosi järjestettävä.

Tilaisuuden aluksi laulettiin Karjalaisten laulu. Vuosikokouksen avasi sukuseuran puheenjohtaja Antti Puhakka. Hän kertoi Puhakoita olevan Suomessa kaikkiaan vajaa 5000 henkilöä käsittäen sekä Puhakka nimiset että ne joiden tyttönimi on Puhakka. Alkuvuoden aikana keskuudestamme oli poistunut Marjatta Kerppilä Hollolasta. Kokousväki piti hetken hiljaisuuden hänen muistolleen.

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin seuran patriarkka Jussi Puhakka Kontiolahdelta ja sihteeriksi seuran sihteeri Ritva Puhakka Vantaalta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Risto Puhakka ja Helena Puhakka Kohtiolahdelta, heidät valittiin myös tarvittaessa toimimaan ääntenlaskijoina.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen käsiohjelmassa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Käytiin läpi kokousaineistossa olleet vuosien 2011 ja 2012 tuloslaskelmat, taseet, toimintakertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot. Vuosikokous hyväksyi toimintakertomukset ja vahvisti tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Seuran puheenjohtaja esitteli kokousaineistossa olleet hallituksen esitykset toimintasuunnitelmaksi vuosille 2014-2015 ja talousarvioksi vuosille 2014-2015. Kokous hyväksyi toimintasuunnitelman. Sen kohdan "Jäsenet" yhteydessä kokous päätti, että sukuseuran sääntöjä tulkitaan jäsenyyden myöntämisen osalta niin, että hallitus voi hyväksyä jäseneksi myös henkilöitä, joiden joku esivanhemmista (isän tai äidin puolelta) suoraan tai avioliiton kautta on ollut Puhakka. Kokous hyväksyi talousarvion ja siihen liittyen hallituksen esityksen jäsenmaksujen korottamisesta 1.1.2014 alkaen. Yksittäisen jäsenen maksu on 15,- (ennen 12,-), perhemaksu 25,- (ennen 20,-) ja liittymismaksu 10,- (ennen 5,-). Jäsenmaksujen korotuksen tarkoituksena on mahdollistaa maksullisten sukututkimusten teettäminen eri sukuhaaroista tulevien vuosien aikana.

Henkilövalinnat kahdelle seuraavalle vuodelle: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Puhakka Vantaalta. Hallituksen jäseniksi valittiin Pirkko Surakka Kontiolahdelta, Rainer Puhakka Kerimäeltä, Seppo Puhakka Liperistä, Riitta Varis Joensuusta ja Anja Kauppinen Kontiolahdelta eli hallituksen jäseninä jatkavat entiset henkilöt. Toiminnantarkastajiksi valittiin Liisa Turtiainen Joensuusta ja Reijo Takanen Mikkelistä (uusi). Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Marketta Takanen Mikkelistä (uusi) ja Heikki Saurio Keravalta (uusi).

Vuosikokouksen lopuksi käytiin vapaamuotoista keskustelua. Siinä yhteydessä vuoden 2015 kokouksen paikaksi ehdotettiin Oulua, Imatraa ja Mikkeliä. Hallitus tekee aikanaan päätöksen paikasta. Keskusteltiin sukututkimuksen teettämisestä eri sukuhaaroista. Esitettiin, että hallitus selvittäisi mitä sukuhaaroja on jo tutkittu (niiden lisäksi jotka jo tiedetään). Jäsenkirjeeseen esitettiin kirjoituksen tekemistä Viipurin suojeluskuntapäälliköstä Niilo Puhakasta (tietoja löytynee Woldemar Hägglundin kirjasta). Tämän jälkeen nautittiin lounas hotellin ravintolan nykykarjalaisesta pitopöydästä.

Lounaan jälkeen kokousesitelmän piti sukututkija Tuula Kiiski Joensuusta. Hän kertoi sukututkimuksen alkaneen keskiajalla kuninkaallisista, siirtyneen sitten aatelisiin ja papistoon. Myöhempinä vuosisatoina sukututkimuksen teettämisestä kiinnostuivat myös menestyneet porvarit ja maanomistajat. Nykyisin sukututkimus kiinnostaa kaikkia ammatti- ja kansalaisryhmiä. Sukututkimusta aloittaessa liikkeelle tulee lähteä esim. isovanhemmistaan ja edetä ajassa taaksepäin sukupolvi kerrallaan. Internetistä löytyy melko runsaasti digitoituja kirkonkirjoa sekä Hiski-tietokanta, jonka osalta on huomattava että sen tiedot on syytä varmistaa muista lähteistä monien virheiden vuoksi. Seurakunnilta voi tilata virkatodistuksia tai niitä voi löytyä esim. perunkirjoitusten papereiden joukosta. Tietokoneella käytettävä sukututkimusohjelma helpottaa huomattavasti henkilö- ja muiden tietojen kirjaamista. Tällä hetkellä käytetyin maksullinen ohjelma lienee SukuJutut.

Taukojen aikana oli mahdollisuus ostaa sukutuotteita, joiden kauppa kävikin hyvin. Päivän ohjelman lopuksi otettiin ryhmäkuva hotellin ulkoportailla.

Sunnuntaiaamuna 28.7 vieraili 9 jäsentä Kolin puukirkossa, jossa kirkon ja Kolin alueen esittelyn suoritti Kolin kristillisen yhdistyksen jäsen Ilmari Martikainen. Hän piti myös lyhyen saarnan, jonka jälkeen laulettiin suvivirsi. Lopuksi oli mahdollisuus tutustua luontokeskus Ukon näyttelyyn, jossa kävi muutama jäsen.

 

Täältä näet:

Valokuvia kokouksesta