Puhakan Sukuseura ry.

Sukutapaaminen ja vuosikokous 2011 Helsingissä

Vuosikokous ja sukutapaaminen pidettiin lauantaina 13.8.2011 Helsingissä Sokos Hotel Presidentissä, osoitteessa Eteläinen Rautatiekatu 4. Läsnä oli 35 henkilöä, joista 31 oli seuran jäseniä.                                 

Tilaisuuden aluksi laulettiin Karjalaisten laulu. Vuosikokouksen avasi sukuseuran puheenjohtaja Antti Puhakka. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Puhakka Joensuusta ja sihteeriksi seuran sihteeri Ritva Puhakka. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kyllikki Maaninen ja Yrjö Maaninen Espoosta. Heidät valittiin myös toimimaan tarvittaessa ääntenlaskijoina.                    

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokousaineistossa ollut esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Käytiin läpi kokousaineistossa olleet tuloslaskelma, tase, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto. Vuosikokous hyväksyi toimintakertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.

Seuran puheenjohtaja esitteli hallituksen ehdotuksen sukuseuran sääntöjen muuttamisesta. Lyhyen keskustelun jälkeen vuosikokous hyväksyi yksimielisesti sääntöjen muutokset pykäliin 8, 9 ja 11. Tärkein muutos on se, että vuosikokousta ei jatkossa pidetä vuosittain vaan joka toinen vuosi.

Seuran puheenjohtaja esitteli kokousaineistossa olleet toimintasuunnitelmat vuosille 2011-2013 ja talousarvion vuosille 2011-2013. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan ja hyväksyttiin toimintasuunnitelmat ja talousarvio.

Henkilövalinnat vuosille 2011-2013: Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Puhakka Vantaalta. Hallituksen jäseniksi valittiin Pirkko Surakka Kontiolahdelta, Rainer Puhakka Kerimäeltä, Seppo Puhakka Liperistä, Riitta Varis Joensuusta ja Anja Kauppinen Kontiolahdelta (uusi).  Toiminnantarkastajiksi valittiin Meeri Puhakka Kontiolahdelta ja Liisa Turtiainen Joensuusta (uusi). Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Erkki Puhakka Kontiolahdelta ja Reijo Takanen Mikkelistä.

Seuran puheenjohtaja esitteli hallituksen päätöksen uudeksi patriarkaksi, joksi oli valittu seuran pitkäaikainen puheenjohtaja ja kunniajäsen Jussi Puhakka Kontiolahdelta. Hänelle ojennettiin kunniakirja onnittelujen kera.

Kokousesitelmän piti Teuvo Ikonen aineena sukututkimus. Hän on Vantaan Seudun Sukututkijoiden puheenjohtaja ja Suomen Sukututkimusseuran hallituksen jäsen. Mielenkiintoisen ja elävän esityksen teemana oli ”Jokainen meistä on sukututkija”.  Esitys käsitteli aihealueet: mitä sukututkimus on ja miksi sitä tehdään, sukututkimus on kaikkien ulottuvilla, nimikäytännöt sukututkimuksessa, kirkollisia sukututkimuslähteitä, hyvän sukututkimuksen malli, internet sukututkimuksen apuna, sukututkimusjuridiikkaa, muutama käytännön ohje ja kirkkohallituksen ristiretki.  Teuvo Ikosen kotisivu on www.teuvoikonen.net. Halukkaat voivat pyytää Ikosen esityksen tiivistelmästä kopion sukuseuran puheenjohtajalta.

Tauolla kävi sukutuotteiden kauppa mukavasti. Esitelmän jälkeen siirryimme laivaristeilylle Doris II alukselle. Helsingin itäpuoliseen saaristoon suuntautuneeseen risteilyyn, joka sisälsi maittavan aterian noutopöydästä, osallistui 27 henkilöä. Aurinkoinen sää suosi risteilyä ja viritti yhteislauluhetken laivan kannella.

Sukutapaamisen valokuvat, katso kohta "Kuva-arkistot"

 

Täältä näet:

Valokuvia kokouksesta