Puhakan Sukuseura ry.

Sukukokous ja vuosikokous 2019 Ilomantsin Möhkössä

Vuoden 2019 sukutapaaminen järjestettiin Ilomantsin Möhkössä lauantaina 27.7. ja sunnunataina 28.7.2019. Kokouspaikka oli Mantan Majatalo, Koulurannantie 3 a, 82980 Ilomantsi. Majoitukset olivat Mantan Majatalossa ja Rajakartanossa.

Lauantai 27.7.2019

12.00-13.00 Ilmoittautuminen sisääntuloaulassa ja majoittuminen

Ilmoittautuminen tapahtui telttakatoksessa, joka oli pystytetty Mantan Majatlon edustalle. Katoksessa hoitivat ilmoittautumisia Anja Kauppinen ja Riitta Varis sekä sukutuotteiden myyntiä Pirkko Surakka ja Tuula Puhakka.

13.00-14.30 Lounas Lanssi-juhlasalissa

14.30-14.45 Tervetulotoivotus ja sukutapaamisen ohjelman esittely Lanssi-juhlasalissa

Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Antti Puhakka toivotti osanottajat tervetulleiksi ja kertoi taustasta pitää kokous juuri Ilomantsin Möhkössä. Ilomantsin suurpitäjä on ollut monella tavalla tärkeä Pohjois-Karjalan Puhakoille. Vanhimmat kirjalliser, myös kirkonkirjatiedot, Pohjois-Karjalan Puhakoista ovat juuri Ilomantsin alueelta. Usean sukuhaaran juuret ovat siellä ja jälkeläiset voidaan johtaa aina nykypäivään asti. Varapuheenjohtaja Timo Puhakka kertoi päivien ohjelmasta.

15.00-17.00 ohjelma jakautui kahteen tutustumiskohteeseen.

a) Tutustuminen Öykkösenvaaran taistelupaikkoihin 

Bussi kuljetti 27 osanottajaa Öykkösenvaaran muistomerkille, missä asiantuntijaopas Rauno Suhosen johdolla tutustuttiin ensin muistomerkillä viime sotien tapahtumiin ja sitten tehtiin kierros maastossa taistelupaikoille. Kuultu ja nähty teki suuren vaikutuksen paikallaolijoihin, joista muutaman isä oli ollut aikanaan itse mukana taistelussa.

b) Tutustuminen Möhkön ruukin museoon

Anja Kauppisen ja Pirkko Surakan johdattamina 5 osanottajaa tutustui Möhkön ruukin museoon. Kohteita oli maantien molemmin puolin ja useassa kohteessa oli kohteesta kertova opastaulu..

17.00-18.00 Sukutuotteiden myyntipiste avoinna ilmoittautumisteltassa

18.00-19.00 Henkilötietojen etsimistä sukuseuran sukututkimusohjelmasta ja internetistä Lanssi-juhlasalissa

Antti Puhakan tietokoneen sukututkimustiedostoista kävi moni kyselemässä lisätietoja omiin selvityksiinsä sekä myös tuomassa lisää tietoja omista arkistoistaan.

19.00-20.00 Iltapala Lanssi-juhlasalissa, jonka jälkeen oli mahdollisuus saunoa Rajakartanon rantasaunalla Koitajoen rannassa.

22.00 Möhkön kesäteatterin yönäytös. Kappaleena Arto Paasilinnan Ulvova mylläri.

19 osanottajaa kävi katsomassa perinteisen kesäteatteriesityksen viilenevässä illassa Koitajoen rannalla.

 

Sunnuntai 28.7.2019

07.30 alkaen aamupala majapaikoissa

09.00-10.30 Pohjois-Karjalan Puhakoiden sukukirjahankkeen infotilaisuus Lanssi-juhlasalissa

Antti Puhakka kertoi sukukirjan lähtökohdista ja nykytilanteesta. Kirjoituksia on valmiina noin 40 A4-sivun verran. Vuosien mittaan Martti Puhakalle Turkuun kertynyt jäsenten lähettämä materiaali on vielä tarkemmin tutkimatta, Henkilötietoja on koottuna noin 10.000 henkilön osalta. Kirjoitusten, valokuvien ja henkilötietojen hankinta jatkuu ja siinä tarvitaan jäsenten ja heidän sukulaistensa apua.

Sukukirjan toimittaja, filosofian tohtori Jukka Partanen kommentoi sukukirjahanketta. Kirja on hyvällä alulla, mutta työtä on vielä paljon. Henkiltietojen osalta olisi hyvä tehdö rajauksia. Kirjan tavoiteaikataulua (valmis 2021 sukukokoukseen mennessä) hän piti liian tiukkana. Seuran hallitus joutuu vielä pohtimaan aikataulua.

Martti Puhakka Turusta käytti puheenvuoron, jossa hän kertoi omista kokemuksistaan kirjojen teosta ja kuvien käytöstä sekä muutaman herkullisen yksityiskohdan hallussaan olevasta materiaalista kertoen mm. Suomen kaartin nuoremmasta aliupseerista Puhakasta, joka osallistui keisari Nikolai II:n kruunajaisiin vuonna 1896 Moskovassa.

10.30-11.45 Vuosikokous pidettiin Lanssi-juhlasalissa

Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Antti Puhakka avasi kokouksen klo 10.30. Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden jäsenten muistolle. Hän totesi sukuseuran jäsenmäärän olevan tällä hetkellä 160. Vuosikokouksessa oli läsnä 23 jäsentä.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtajaksi valittiin Kyllikki Maaninen ja sihteeriksi Anja Kauppinen. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Surakka ja Veli-Pekka Surakka sekä toimimaan tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Jaetussa kokousmateriaalissa ollut esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

Antti Puhakka esitteli kokousmateriaalissa ollet vuosien 2017 ja 2018 tilinpäätökset ja toimintakertomukset sekä toiminnantarkastajien lausunnot. Vuosikokous päätti vahvistaa tilinpäätökset, hyväksyä toimintakertomukset ja myöntää vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille vuosllta 2017 ja 2018.

Antti Puhakka esitteli vuosien 2020 ja 2021 toimintasuunnitelman ja talousarvion. Talousarvioon sisältyi hallituksen esitys jäsenmaksujen muutoksista 1.1.2020 alkaen; jäsenmaksun nosto 15 eurosta 20 euroon, perhejäsenmaksun nosto 25 eurosta 30 euroon sekä liittymismaksun laskeminen 10 eurosta 0 euroon. Lyhyen keskustelun jälkeen vuosikokous hyväksyi hallituksen esitykset toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta sisältäen jäsenmaksujen muutokset 1.1.2020 alkaen. Talousarvion osalta Antti Puhakka toi esiin sen, että sukukirjan kulujen ja tuottojen osalta voi tulla siirtymää 2021 jälkeisille vuosille kirjan aikataulun mahdollisesta myöhentymisestä johtuen.

Henkilövalinnat:

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin edelleen Antti Puhakka Vantaalta. Hallituksen jäseninä valittiin entiset Timo Puhakka Tampereelta, Anja Kauppinen Kontiolahdelta, Jari Puhakka Ilomantsista, Paavo Puhakka Mikkelistä ja Riitta Varis Joensuusta. Toiminnantarkastajiksi valittiin Antti Pekko Puhakka (entinen) Helsingistä ja Erkki Jumppanen (uusi) Joensuusta. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Saurio (entinen) Keravalta ja Emmi Poikulainen (uusi) Tampereelta. Antti Puhakka kiitti luottamuksesta ja kertoi luopuvansa puheenjohtajuudesta vudoen 2021 vuosikokouksessa, silloin hän tulee toimineeksi puheenjohtajana 11 vuotta.

Jussi Puhakka Kontiolahdelta esitti vuoden 2021 sukutapaamisen kokouspaikaksi Enoa, jota myös kannatettiin. Matti Puhakka Turusta esitti, että sukutapaamisen yhteydessä olisi jumalanpalvelus. Hallitus tekee myöhemmin päätökset kokouspaikasta ja ohjelmasta.

Vuosikokouksen puheenjohtaja Kyllikki Maaninen päätti kokouksen klo 11.45 esittäen valtiopäivämies, talonpoikaisrunoilija Antti Puhakan runon. Uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi valittu Antti Puhakka esitti kiitokset sukutapaamisen järjestelyihin osallistuneille kiittäen erityisesti Anja Kauppista ja Riitta Varista heidän merkittävästä työpanoksestaan. Lopuksi laulettiin Karjalaisten laulu.

11.45-11.55 Mantan Majatalon ja Möhkön historian esittely Lanssi-juhlasalissa. Jorma Mustonen kertoi Möhkön kylän ja Mantan Majatalon rakennuksen historiasta ja nykypäivästä.

11.55-12.00 Ryhmäkuvaus talon edustalla

12.00-13.00 Sukutuotteiden myyntipiste avoinna sisääntuloaulassa

12.00-13.30 Lounas Lanssi-juhlasalissa. Lounaaksi nautittiin Mantan Majatalon maistuva ja runsas karjalainen juhlalounas.

Lauantaina paikalla oli 37 ja sunnuntaina 41 henkilöä. Valtaosa heistä oli sukuseuran jäseniä. Oli positiivista, että mukana oli sellaisiakin, jotka aikaisemmin eivät ole käyneet sukutapaamisissa. Kolme mukana ollutta henkilöä on liittynyt seuran jäseneksi ja muutama on mahdollisesti vielä tulossa.

Kiitos Ilomantsi ja Möhkö ikimuistoisesta kokouksesta vain 5 kilometriä Suomen itärajalta!


Päivitetty 10.9.2019