Puhakan Sukuseura ry.

Puhakan Sukuseura ry:n v. 2008 sukukokous ja tapaaminen la 26.7.2008 Imatralla Valtionhotellin kongressihotellin Imatra kabinetissa


Kuva: Pekka Kaplas

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Anna Raija Nummenmaa, sihteeriksi seuran sihteeri Marja-Liisa Puhakka ja pöytäkirjantarkastajiksi Eija Sutela ja Aila Puhakka.

Kokouksen alussa Intendentti Juhani Pulkkinen piti mielenkiintoisen esitelmän Jääsken kihlakunnasta, joka alue on todennäköisesti ollut Puhakan eri sukuhaarojen yhteinen asuinalue 1500-luvulla. Alue on mielenkiintoinen valtakunnallisesti sijaintinsa takia, sillä siellä itäinen ja läntinen kulttuuri ovat rinnakkain ja valtakunnan rajan sijainti on muuttunut vuosien aikana varsin usein. Seuran puolesta Juhani Pulkkiselle annettiin valtiopäivämies Antti Puhakan runokirja kiitoksin.


Kuva: Pekka Kaplas

Kokous hyväksyi seuran toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hallituksen esittämällä tavalla. Toimintasuunnitelmaan kirjattiin esitys, että hallitus valmistelisi pientä jäsenmaksun korotusta ja perhejäsenmaksun käyttöön ottoa. Tiedotusta toivottiin parannettavan siten, että vuosikokousilmoitus julkaistaisiin myös Helsingin Sanomissa näkyvyyden lisäämiseksi.


Kuva: Pekka Kaplas

Seuran puheenjohtajaksi valittiin edelleen Jussi Puhakka Kontiolahdelta, hän ilmoitti paikalla olijoille, että toiminnan kannlta olisi hyvä vaihtaa puheenjohtajaa. Nykyisellä puheenjohtajalla alkaa nyt kuudes vuosi. Muiksi hallituksen jäseniksi valittiin Raili Puhakka-Mäkinen Joensuusta, Martti Puhakka Turusta, Erkki Jumppanen Liperistä, Kyllikki Maaninen Espoosta ja uutena Antti Puhakka Vantaalta. Seuran tilintarkastajina jatkavat Meeri Puhakka ja Mikko Puhakka Kontiolahdelta, varalla Risto Puhakka Helsingistä ja Erkki Puhakka Kontiolahdelta.

Jo v. 2007 sukuseuran kokouksessa Mönnissä osallistujat saivat esittää ehdotuksensa seuran motoksi eli tunnuslauseeksi ja lisää ehdotuksia otettiin vastaan Imatran kokoukseen asti. Hallituksen jäsen Erkki Jumppanen jakoi jokaiselle jäsenelle paperin, jossa oli kaikki 21 ehdotusta ja jokainen sai äänestää kahta omasta mielestään parasta ehdotusta. Melkoisen tasaväkisen äänestyksen voitti ehdotus " Yhdessä olemme vahvoja " ( 8 ääntä ). Koska voittaneessa ehdotuksessa ei ollut Puhakka sanaa, muutti kokous sen turkulaisen Matti Puhakan ehdotuksesta yksimielisesti muotoon Puhakat – yhdessä vahvoja.


Kuva: Pekka Kaplas

Suvun vanhimman nimen haltijan Hellin Kotilaisen kuoltua, valitsi seuran hallitus Matriarkan ja Patriarkan seuralle ja heidät julkaistiin nyt Imatralla. Valitut henkilöt esitteli kokouksen osanottajille hallituksen jäsen Kyllikki Maaninen. Seuran Matriarkaksi tuli Elna Lehtojoki (93v.) Keravalta ja Patriarkaksi Olavi Puhakka ( 84 ) Liperistä. Nämä arvonimet eivät ole automaattisesti suvun vanhimmalle kuuluvia vaan hallitus perusteli valintoja myös toiminnalla. Valitettavasti kumpikaan valituista ei päässyt kokoukseen, joten heille lähetettiin kunniakirjat postitse.

Matriarkka Elna Lehtojoen esittely (kirjoittanut tytär Airi Saurio)

Patriarkka Olavi Puhakan esittely (kirjoittanut poika Martti Puhakka Turusta)

Tämän vuoden kokoukseen osallistui 33 henkilöä, joista 27 oli seuran jäseniä. Vuosikokouksen pitopaikaksi valittu Imatran Valtionhotelli osoittautui varsin hyväksi valinnaksi, kun kuultiin Tuula-Henna Hännisen ja Aila Puhakan esitykset paikan historiasta Puhakoiden kannalta. Valtionhotellin johdossa on 1920-1930 luvuilla ollut Mikko Puhakka ja henkilökunnassa on ollut useita muitakin Puhakoita. Tuula-Henna Hänninen luki äitinsä joskus 1930- luvulla kakkulaatikon pohjaan kirjoittaman tarinan suvustaan ja Imatran Valtionhotellista. Tuula-Henna esitti myös laulun "Laps olen köyhän kauniin Karjalan".

Kokouspaikalla oli myynnissä sukutuotteita, joita ostettiin vilkkaasti: sukututkimuksia, standaareja, viirejä, pinssejä, kirjekuoria ja uutuutena oli esittelyssä vaakunalliset golf pallot.

Kokous päätettiin yhteisesti laulettuun Karjalaisten lauluun, jonka jälkeen siirryttiin vanhan hotellin rappusille yhteiskuvaa varten. Halukkaille oli vielä päivän päätteeksi tarjolla mahdollisuus tutustua Imatran kaupungintaloon ja siellä oleviin mielenkiintoisiin näyttelyihin Jorma Puhakan ja museonjohtaja Eero Vaajon johdolla. Jorma Puhakalle luovutettiin seuran standaari kiitokseksi sukukokouksen ohjelman järjestelyistä Imatralla.

 

Täältä näet:

Valokuvia kokouksesta