Puhakan Sukuseura ry.

Sukutapaaminen ja vuosikokous Kontiolahdessa 29.-30.7.2017

Sukuseuran 12. sukutapaaminen pidettiin 29.-30.7.2017 Kontiolahden kotiseutukeskuksessa, joka oli kokoontumispaikkana myös vuonna 2003, jolloin oli ensimmäinen sukutapaaminen. Puhakan sukuseuran perustettu vuonna 1996 Joensuussa ja nyt oli kyseessä siis 20-vuotisjuhlakokous.

Lauantai 29.7.

Tilaisuus alkoi lauantaina ilmoittautumisella klo 11.00-12.00. Ilmoittautumisen yhteydessä jokaiselle jaettiin nimineula, jossa oli nimen lisäksi kotipaikkakunta sekä paikkakunta mistä on lähtöisin.

Suomen lippu nostettiin kotiseutukeskuksen salkoon klo 12.00. Lipun noston hoitivat patriarkka Jussi Puhakka ja matriarkka Helka Lempinen. Kokousväki lauloi yhdessä lippulaulun.

Klo 12.15 varapuheenjohtaja Timo Puhakka kertoi päivien ohjelmasta. Eila kertoi kotiseutukeskuksesta ja päivien ruokailuista.

Klo 12.45-13.45 kokousväki nautti tuvassa lounaan.

Lounaan jälkeen siirryttiin kokoustilaksi kunnostettuun navettaan, missä klo 13.45-14.00 sukuseuran puheenjohtaja Antti Puhakka esitti tervetulotoivotuksen ja kertoi lyhyesti Puhakoista ja sukuseurasta.

Tämän jälkeen oli vuorossa klo 14.00-14.45 onnittelujen vastaanottaminen. Onnitteluja esittivät Pohjois-Karjalan museon johtaja Tarja Raninen-Siiskonen, Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen puheenjohtaja Jani Karhu, sähköpostilla Kansallisarkiston Joensuun toimipaikan ylitarkastaja Minna-Liisa Mäkiranta sekä Pohjois-Karjalan sukututkijain seuran puheenjohtaja Kirsti Pasanen. Viimeksi mainittu kertoi mielenkiintoisen henkilöhistorian, joka liittyy Puhakoihin. Tarina on kerrottu mm. jäsenkirjeessä nro 3/2017.

Klo 13.30-15.00 esiintyi Tuulia kuoro (Joensuun seutuopistojen kuoro) viihdyttäen lauluillaan läsnäolijoita.

Tämän jälkeen nautittiin kahvit navetassa. Sen jälkeen klo 15.30 seurasi ryhmäkuvan ottaminen navetan ylisillä. Kuvan otti sukutapaamisessa molempina päivinä kuvannut Timo Tikansalo. Hänen ottamaansa tapahtuman laajaa muistitikulla olevaa kuvasarjaa voi tilata puheenjohtajalta hintaan 25,-.

Puhakan sukuseura ryhmäkuva 2017

Klo 15.50-16.20 sukuseuran patriarkka Jussi Puhakka esitti seuran 20-vuotishistoriikin, joka on julkaistu sukuseuran Facebook-sivuilla. Hän kertoi sukuseuran synnystä mm. seuraavaa. Maanviljelijä Olavi Puhakka Liperin Käsämästä otti yhteyttä lokakuussa 1996 ja antoi kaksi pöytäkirjan vuodelta 1901, jotka olivat isänsä Onni Olof Puhakan arkistossa ja jotka liittyivät tuona vuonna pidettyyn kokoukseen Kalle Puhakan talossa Kontiolahden kirkolla, missä oli tarkoitus kutsua koolle Puhakoiden sukukokous mutta joka ei sitten toteutunut. Olavi pyysi Jussia kutsumaan koolle kokouksen sukuseuran perustamista varten. Jussin ehdotuksesta kokoonkutsujaksi valikoitui hänen vanhempi veljensä Pertti. Puhakan sukuseuran perustavassa kokouksessa 29.11.1996 kahvila-ravintola Matildassa Joensuussa oli paikalla 10 henkilöä. Kokouksen puheenjohtaja oli lääninlääkäri Pertti Puhakka ja sihteeri koulunjohtaja Antti Puhakka. Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti sukuseuran säännöt 15.9.1997. Seura ei kuitenkaan alkanut toimia ja vuonna 2003 tehtiin uusi yritys. Sukuseuralle valittiin uusi hallitus puheenjohtajana Jussi Puhakka. Seuran toiminta ja jäsenhankinta käynnistyivät. Ensimmäinen sukutapaaminen pidettiin samana vuonna.

Jussi Puhakan historiikki

Klo 16.30 siirryttiin Kontiolahden hautausmaalle, missä osanottajat otto vastaan kirkkoherra Jukka Reinikainen. Seuran puheenjohtaja Antti Puhakka ja varapuheenjohtaja Timo Puhakka laskivat seppeleet viime sodissa kaatuneiden muistomerkille sekä kukat neljälle viime sotien sankarihaudalle; Martti Puhakka (1914-1941), Sipri Puhakka (1917-1941), Viljo Puhakka (1913-1941) ja Tapio Puhakka (1925-1944) sekä vapaussodan muistomerkille, jossa on myös Juho Puhakan (1894-1918) nimi. Kirkkoherra Jukka Reinikainen esitti tervehdyksensä ja hänen johdollaan laulettiin suvivirsi. Sen jälkeen siirryttiin sisälle kirkkoon, missä kirkkoherra kertoi kirkon historiasta.

Navetan ylisille oli koottu näyttely Puhakoista ja sukuseuran toiminnasta. Esillä oli mm. vanhoja esineitä, eri Puhakoiden lainaamia valokuvia, dokumentteja, sukutauluja sekä muuta materiaali. Erkki Puhakan lasinegatiiveista tehty kuvasarja pyöri videolaitteessa.

Päärakennuksen kammarissa ja salissa oli opastuspisteet sukutietojen etsintään internetistä. Asiantuntijoina olivat Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen puheenjohtaja Jani Karhu ja Helena Puhakka.

Iltapala tarjoiltiin navetassa klo 18.00 ja saunaan pääsi klo 19.00 alkaen. Navetassa oli pitkin iltaa yhteislaulua ja mahdollisuus osallistua karaokeen, josta vastasi Olavi Alastalo. Yhteislaulua vetivät Martti ja Merja-Riitta Puhakka.

Sunnuntai 30.7.

Sunnuntai aloitettiin klo 8.00-9.00 monipuolisella aamiaisella tuvassa.

Klo 9.00-10.00 oli tuvassa ja salissa kahdessa ryhmässä tilaisuus ”Tutustutaan sukulaisiin”. Tuvassa olivat Pohjois-Karjalasta lähtöisin olevat ja siellä keskusteltiin sukututkimuksesta ja tietojen keräämisestä sukukirjaan. Asiantuntijana oli paikalla Jani Karhu. Keskustelu oli vilkasta ja Timo Puhakka kirjasi muistiin runsaasti kommentteja ehdotuksia mm. sukukirjaa varten. Salissa kokoontuivat muista maakunnista lähtöisin olevat Puhakat. Pieni ryhmä edusti Ristiinaa ja Kuolemajärveä. Tilaisuudessa keskusteltiin mahdollisuuksista löytää täydentää tietoa nykyisiin sukututkimuksiin internetin eri lähteistä ja muualta. Emmi Poikujärvi listasi esiin tulleet tietolähteen.

Klo 10.00-11.30 oli navetassa Louhiteatterin esiintyjien Marja-Liisa Turusen ja Juha Koljosen esittämä näytelmä ”Kiitos kirjeestäsi”, joka kertoi nuoren perheen tarinan kirjeiden muodossa viime sotien ajalta.

Monipuolinen lounas nautittiin navetassa 12.00-13.00. Ennen vuosikokousta Pirkko Surakka julkisti vanhojen esineiden kilpailun tulokset ja jakoi palkinnot. Kilpailun voitti Matti Puhakka Turusta.

Vuosikokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneiden jäsenten (Pirjo Liisa Puhakka Imatra, Toivo Pölönen kunniajäsen Turku, Seppo Puhakka hallituksen jäsen Liperi, Liisa Rinne Espoo, Sinikka Anneli Heiskanen Kontiolahti ja Pekka Puhakka Ristiina) muistolle.

Kokousväki lauloi yhdessä Karjalaisten laulun, jonka jälkeen sukuseuran puheenjohtaja Antti Puhakka avasi vuosikokouksen klo 13.15. Paikalla oli 29 jäsentä ja 10 muuta osanottajaa. Jäsenille jaettiin vuosikokousmateriaali. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Puheenjohtajaksi valittiin Kyllikki Maaninen Espoosta ja sihteeriksi seuran sihteeri Ritva Puhakka Vantaalta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Puhakka Joensuusta ja Liisa Puhakka Joensuusta.

Hyväksyttiin työjärjestykseksi jaetussa vuosikokousaineistossa ollut esityslista. Antti Puhakka esitteli vuosikokousaineistossa olleet tilinpäätökset, toimintakertomukset ja toiminnantarkastajien lausunnot vuosilta 2015 ja 2016. Vuosikokous päätti vahvistaa tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja sihteeri/rahastonhoitajalle.

Antti Puhakan esittelemät toimintasuunnitelman ja talousarvion vuosille 2018-2019 vuosikokous hyväksyi. Jäsenmaksut päätettiin pitää ennallaan (yksittäiseltä jäseneltä 15,- ja perheeltä 25,- sekä liittymismaksu 10,-.)

Toimintasuunnitelmaan liittyen Antti Puhakka kävi lyhyesti läpi sukukirjan ensimmäisen osan (Pohjois-Karjalan Puhakat) alustavan projektisuunnitelman sisällysluettelon osalta sekä kustannusarvion. Asiasta käytiin vilkas keskustelu, jossa esiin tulleet seikat hallitus ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon. Vuosikokous päätti antaa hallitukselle valtuudet käynnistää sukukirjan tekeminen ja valita työhön tarvittava työryhmä.

Vuosikokous päätti hallituksen esityksestä, että jäsenille otetaan käyttöön perhetietolomake vuoden 2017 aikana sekä vanhojen että tulevien jäsenten osalta. Asiasta käydyssä keskustelussa esitettiin lomakkeeseen tarkennuksia, jotka hallitus ottaa huomioon ennen lomakkeen käyttöön ottoa.

Henkilövalinnat seuraavalle kahdelle vuodelle:

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Puhakka Vantaalta. Hallituksen jäseniksi valittiin Timo Puhakka Tampereelta, Anja Kauppinen Kontiolahdelta, Paavo Puhakka Mikkelistä, Riitta Varis Joensuusta ja Jari Puhakka Ilomantsista (uusi). Toiminnantarkastajiksi valittiin Reijo Takanen Mikkelistä ja Antti Pekko Puhakka Helsingistä. Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Heikki Saurio Keravalta ja Erkki Jumppanen Liperistä (uusi).

Puhakan sukuseuran hallitus 2017
Kuvassa: Anja Kauppinen, Timo Puhakka, Antti Puhakka, Jari Puhakka, Paavo Puhakka ja Riitta Varis

Vuosikokous päätti antaa hallitukselle valtuudet laatia sukuseuran jäsentietojen ja sukututkimusten rekisteriselosteet. Nämä julkistetaan jäsenkirjeessä ja kotisivuilla.

Tultuaan valituksi edelleen hallituksen puheenjohtajaksi Antti Puhakka esitti toivomuksen, että tehtävään löydettäisiin uusi henkilö joko kahden vuoden päästä tai viimeistään neljän vuoden päästä. Hän vetosi jäseniin jäsenkirjeissä tarvittavien kirjoitusten tarpeesta.

Uusi hallituksen jäsen Jari Puhakka Ilomantsista esittäytyi ja kertoi itsestään.

Paavo Puhakka laski Suomen lipun klo 15 ja sen jälkeen nautittiin lähtökahvit navetassa.

Lauantaina paikalla oli 41 jäsentä ja 32 ei-jäsentä eli yhteensä 73 henkilöä ja sunnuntaina 36 jäsentä ja 17 ei-jäsentä eli yhteensä 53 henkilöä. Osa lahti kotimatkalle jo ennen vuosikokousta. Sukutapaamisen ohjelma todettiin hyväksi ja tunnelma viihtyisäksi.

 

Täältä näet:

Valokuvia kokouksesta