Puhakan Sukuseura ry.

Sukukokous 2015 Mikkelin Heimarissa

Sukutapaaminen ja vuosikokous 1-2.8.2015 Mikkelin Heimarissa

Kokouspaikka oli hotelli ja kokouskeskus Heimari, osoite Laitialantie 190, 52330 Heimari, joka sijaitsee Saimaan rannalla noin 15 km Mikkelin keskustasta etelään 13/15 tietä pitkin.

Lauantain 1.8. ohjelma alkoi klo 11 alkaen ilmoittautumisella sekä nimineulojen ja ohjelman jaolla hotellin ala-aulassa, missä sihteeri päivysti. Kaikkiaan kahden päivän aikana paikalla oli yhteensä 43 henkilöä, joista seuran jäseniä 26 henkilöä ja 4 lasta. Lounas nautittiin klo 12 ja 14 välisenä aikana hotellin noutopöydästä. Ristiinalainen naiskuoro Red Roses esiintyi ravintolasalissa vähän ennen klo 14.

Klo 14 siirryttiin hotellin kokoustilaan, jossa sukutapaamisen avaussanat lausui seuran hallituksen puheenjohtaja Antti Puhakka. Hän totesi kyseessä olevan Puhakan sukuseuran 11. sukutapaaminen. Jäsenmäärä oli kokoukseen aikaan 167 henkilöä. Nykyisin Mikkeliin kuuluvasta Ristiinasta on liittynyt sukuseuraan useita jäseniä viimeisen runsaan puolen vuoden aikana. Hallitus päätti viime vuonna kokouspaikaksi ensimmäisen kerran Etelä-Savon ja nimenomaan Ristiinan, koska paikkakunnalla on ollut kiitettävää kiinnostusta sukuseuraa kohtaan. Ristiinassa on ollut Puhakoita vakituisesti ainakin 1700-luvun alusta asti. Kokoustilan seinälle oli laitettu esille tietoja vuosina 1713-1789 eläneen Hannu Puhakan jälkeläisistä. 1600-luvun puolivälissä on Brahenlinnassa palvellut sotilas Hannu Puhakka, joka oli komennettuna sinne Olavinlinnan varuskunnasta. Ei ole tiedossa ovatko nämä kaksi Hannua sukua keskenään.

Antti Puhakka kertoi päivien ohjelmasta, jossa lauantain painopiste oli vapaamuotoisessa seurustelussa ja keskinäisessä tutustumisessa.


Kuva: Ryhmäkuva hotellin portailla

Sunnuntaina oli vuorossa käynti Brahenlinnan raunioilla ja Ristiinan kirkossa ja lounaan jälkeen vuosikokous. Lopuksi jokainen paikallaolija esitteli itsensä.

Tämän jälkeen laulettiin jäsenemme Veli-Pekka Surakan johdolla Savolaisten laulu ja Karjalaisten laulu. Ristiinalainen jäsenemme Paavo Puhakka kertoi Ristiinan alueen historiasta ja nykypäivästä.

Klo 14.45 siirryttiin hotellin edustalle, missä Rainer Puhakka ja Matti Puhakka nostivat salkoon Suomen lipun ja Mikko Puhakka nosti viereiseen salkoon Puhakan sukuseuran isännänviirin juhlistamaan sukutapaamista. Perinteinen ryhmäkuva otettiin hotellin portailla.


Sää suosi niin, että ulkoalueelle suunniteltu ohjelma päästiin toteuttamaan. Mikkeliläisen Reijo Koivuniemen säestäessä kitaralla ja Veli-Pekka Surakan johtaessa laulua vietettiin iloinen hetki hotellin grillikatoksen ympärillä Saimaan rannalla yhteislaulun merkeissä. Iloinen puheen sorina täytti laulujen välissä piha-alueen. Lasten ohjattu ohjelma jouduttiin perumaan vähäisen osanottajamäärän takia.

Klo 16 palattiin takaisin kokoustilaan. Täällä oli mahdollisuus ostaa sukutuotteita ja painettuja sukututkimuksia. Antti Puhakka esitteli kiinnostuneille kannettavalta tietokoneelta eri sukuhaarojen tietoja.
Ristiinalainen Matti Puhakka oli tuonut omista laajoista kokoelmistaan paikalle 12 vanhaa sotilas- ja maatalousesinettä, joiden tuntemisesta järjestettiin kilpailu. Esineet herättivät suurta kiinnostusta ja perhekunnittain täytettiin innolla osallistumislappuja. Tiedossa oli palkinto voittajalle. Matti Puhakalla on erittäin laaja kokoelma sotilasaiheisia esineitä. Mikkeliläinen Viikkoset-lehti julkaisi 5.8.2015 artikkelin ”Matti Puhakalla on sota-aarteiden varasto”. Juttu on luettavissa seuran Facebook-sivuilla.

Rantasauna takkatupineen oli varattu käyttöömme klo 18-22. Saunalla nautittiin iltapala makkarat itse paistaen. Paavo Puhakka oli tuonut paikalle karaokelaitteet, jotka innostivat paikallaolijat innokkaasti laulamaan. Iltaa vietettiin takkatuvassa laulun ja iloisen seurustelun merkeissä. Auringon laskiessa laskettiin Suomen lippu salosta. Illan päätteeksi seuran patriarkka Jussi Puhakka kajautti komeasti laulun ”Jos mie saisin jouten olla”.

Sunnuntai 2.8 alkoi aamiaisella hotellin ravintolassa. Klo 8.55 Rainer Puhakka ja Matti Puhakka nostivat Suomen lipun salkoon Puhakan sukuseuran isännänviirin viereen.

Klo 9 lähdettiin Paavo Puhakan kuljettamalla bussilla Ristiinan kirkonkylälle Brahenlinnan raunioille. Everstiluutnantti evp. Jouko Nousiainen kertoi paikan päällä Brahenlinnan ja alueen historiasta. Tarinan mukaan talonpoikien rakentamat linnan kiviset vallit pyrkivät sortumaan ja paikalle kutsuttiin Olavinlinnasta muurari nimeltään Puhakka, joka muurasi vallit kuntoon. Jouko Nousiainen kertoi myös Pietari Brahesta ja von Fieandt –suvusta sekä Ristiinan seurakunnan synnystä. Brahenlinnalla ei koskaan ollut varsinaista sotilaallista merkitystä, vaikka se 1700-luvun puolivälistä alkaen sijaitsi lähellä Ruotsin ja Venäjän rajaa.
Linkistä http://www.seutuhaku.fi/MisetServiceProvider-portlet/html/generate/service/?serviceid=1841
löytyy tietoa Brahenlinnasta. Paikalla oli myös kaksi Ristiinalainen–lehden toimittajaa, jotka haastattelivat Antti Puhakka. Kirjoitus ”Puhakat kokoontuivat Heimarissa” julkaistiin lehdessä 6.8.2015 ja se on nähtävissä seuran Facebook-sivuilla.

Tämän jälkeen siirryttiin Ristiinan kirkolle klo 10 alkaneeseen jumalanpalvelukseen, jonka piti Ristiinan aluekappalainen Pirjo Palm. Jumalanpalveluksen jälkeen suntio Tarja Saarinen esitteli kirkkoa ja siellä olevia maalauksia. Linkeistä http://www.mikkelintuomiokirkkoseurakunta.fi/en/yhteiset/kirkot/ristiinan-kirkkob ja
http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/portti/default.aspx?sovellus=rapea&taulu=T_KOHDE&tunnus=200719 löytyy tietoa Ristiinan kirkosta.

Sitten oli vuorossa sukuseuran seppeleen lasku sankarihautojen ristille. Seppeleen laskun suorittivat Antti Puhakka ja Matti Puhakka. Sankarihaudoissa lepää myös kaksi Puhakkaa: August Puhakka s. 17.7.1899 k. 19.7.1941 ja Reino Puhakka s. 23.5.1922 k. 21.8.1941.

seppeeleen lasku

Kuva: Matti Puhakka ja Antti Puhakka laskivat seppeleen Ristiinan sankarihaudoille


Bussi toi kokousväen takaisin hotelli Heimariin, missä nautittiin klo 11.45-13.00 lounas ravintolan noutopöydästä. Jäsentuotteita oli mahdollisuus ostaa vielä ennen vuosikokousta.

Kokoustilassa Matti Puhakka kävi läpi esillä olleet 12 vanhaa esinettä kertoen niiden nimet ja käyttötarkoituksen. Esineistä syntyi myös keskustelua ja kysyttävää. Eniten oikeita vastauksia oli Kyllikki ja Yrjö Maanisen vastauspaperissa ja Kyllikille ojennettiin palkintona sukuseuran pöytäviiri. Kaikkien kilpailuun osallistuneiden oli mahdollista saada Matti Puhakan hankkimat kirjat ”Valintana Ristiina – Ristiina 350 vuotta”, jonka hän ojensi myös puheenjohtaja Antti Puhakalle.

Vuosikokouksen avasi klo 13.15 sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Antti Puhakka. Aluksi vietettiin hiljainen hetki kolmen poisnukkuneen jäsenen Antti Vihtori Puhakan (Eno), Martin Klettin (Heidelberg) ja matriarkka Elna Lehtojoen (Kerava) muistoksi.

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Puheenjohtajaksi valittiin Kyllikki Maaninen Espoosta ja sihteeriksi seuran sihteeri Ritva Puhakka Vantaalta. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirkko Surakka Kontiolahdelta ja Riitta Varis Joensuusta. He toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Hyväksyttiin työjärjestykseksi kaikille jaetussa ohjelmamonisteessa ollut esityslista.

Antti Puhakka esitteli ohjelmamonisteessa olleet tilinpäätökset ja toimintakertomukset vuosilta 2013 ja 2014. Toiminnantarkastajien lausunnot 2013 ja 2014 olivat myös ohjelmamonisteessa. Vuosikokous päätti vahvistaa tilinpäätökset ja myönsi tilivelvollisille vastuuvapauden vuosilta 2013 ja 2014. Antti Puhakka kävi läpi ohjelmamonisteen liitteinä olleet toimintasuunnitelmat ja talousarviot vuosille 2016 ja 2017. Vuosikokous hyväksyi ne ja päätti pitää jäsenmaksut ja liittymismaksun ennallaan.

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Antti Puhakka Vantaalta. Hallituksen jäseniksi valittiin Riitta Varis Joensuusta, Anja Kauppinen Kontiolahdelta, Seppo Puhakka Liperistä, Timo Puhakka Tampereelta (uusi) ja Paavo Puhakka Mikkelistä (uusi). Varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittiin Reijo Takanen Mikkelistä ja Antti Pekko Puhakka Helsingistä (uusi). Varatoiminnantarkastajiksi valittiin Marketta Takanen Mikkelistä ja Heikki Saurio Keravalta.

Hallitus oli päättänyt esittää Helka Lempisen valitsemista seuran uudeksi matriarkaksi edesmenneen Elna Lehtojoen jälkeen. Kyllikki Maaninen luki perustelut hänen valinnalleen. Vuosikokous valitsi HelkaLempisen Kontiolahdelta sukuseuran uudeksi matriarkaksi ja hänelle ojennettiin kunniakirja aplodien kera. Uusi matriarkka kiitti saamastaan kunnianosoituksesta .

Virallisen kokousohjelman käsittelyn jälkeen Antti Puhakka pyysi palautetta sukutapaamisen uudenlaisen ohjelman onnistumisesta. Ensimmäisen päivän varaamista vapaalle keskustelulle ja tutustumiselle sekä vuosikokouksen pitämistä toisen päivän lopuksi pidettiin hyvänä ratkaisuna.

Keskusteltiin sukutapaamisessa ensimmäistä kertaa mukana olevien henkilöiden huomioimisesta. Asia jäi hallituksen puntaroitavaksi. Keskusteltiin myös sukuseuran sukututkimusohjelman henkilötietojen esittämisestä seuran kotisivujen yhteydessä. Antti Puhakka totesi asian olevan ongelmallinen henkilötietolain takia ja vaativan tarkan valmistelun ja kirjallisen luvan kaikilta elossa olevilta henkilöiltä. Tästä syystä hallitus ei toistaiseksi toteuta asiaa. Pitemmän aikavälin tavoitteena on toteuttaa sukukirjan julkaiseminen esim. CD:n muodossa.

Kokouksen puheenjohtaja Kyllikki Maaninen kiitti kokouksen lopuksi Ristiinan Puhakoita ja hallitusta erinomaisesta sukukokousohjelmasta. Samoin hän esitti kiitokset hallituksen jäsenille sukuseuran hyväksi tehdystä työstä ja toivotti hyvää toiminnan alkua uusille hallituksen jäsenille. Erikseen hän kohdisti kiitokset hallituksen puheenjohtajalle Antti Puhakalle ja sihteerille Ritva Puhakalle sukuseuran hyväksi tehdystä työstä. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.12. Ennen lähtökahvia laskettiin Suomen lippu ja sukuseuran
viiri saloista.

Paikallinen lehdistö huomioi sukutapaamisen hyvin, kiitos Matti ja Paavo Puhakan aktiivisuuden. Aiemmin mainittujen kahden lehtiartikkelin lisäksi oli Mikkelin kaupunkilehdessä 15.7.2015 kokousta ennakoiva artikkeli ”Puhakat kokoontuvat Heimarissa”. Se on luettavissa seuran Facebook-sivuilla.

 

Täältä näet:

Valokuvia kokouksesta