Puhakan Sukuseura ry.

Sukukokous 2010 Joensuussa

Sukuseuran 8. vuosikokous pidettiin Joensuussa 31.7.2010 Ortodoksisessa kulttuurikeskuksessa Kauppakatu 44. Paikalla oli 40 jäsentä ja 8 muuta osallistujaa. Tilaisuuden aluksi klo 12.30 laulettiin Karjalaisten laulu. Vuosikokouksen avasi sukuseuran puheenjohtaja Jussi Puhakka kerraten aikaisemmat sukutapaamiset. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Puhakka Imatralta ja sihteeriksi Marja-Liisa Puhakka sekä pöytäkirjan tarkastajiksi Helka Lempinen ja Lauri Puhakka. Tämän jälkeen Raili Puhakka-Mäkinen piti mielenkiintoisen esityksen muistoistaan ja kokemuksistaan sotalapsena Linköpingissä Ruotsissa.

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksyttiin tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2009 ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Päätettiin pitää jäsenmaksut entisellään (yksittäinen jäsen 12 €, perhemaksu 20 € ja liittymismaksu 5 €) ja hyväksyttiin talousarvio. Varapuheenjohtaja Antti Puhakka esitteli vuoden 2010 toimintasuunnitelman, joka sisälsi mm. ajatuksen vuosikokouksen ja sukutapaamisen pitämisestä jatkossa joka toinen vuosi. Kokouksessa pidetyissä puheenvuoroissa kannatettiin ehdotusta. Kokous päätti jättää sääntöjen muuttamisen hallituksen valmisteltavaksi. Sääntöjen muuttamisesta päätetään vuoden 2011 vuosikokouksessa. Päätettiin että vuoden 2011 kokous pidetään pääkaupunkiseudulla. Hyväksyttiin vuoden 2010 toimintasuunnitelma.

Sukuseuran uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Antti Puhakka Vantaalta. Hallituksen jäseniksi valittiin Pirkko Surakka Kontiolahdelta, Seppo Puhakka Liperistä, Erkki Jumppanen Liperistä, Riitta Varis Joensuusta (uusi) ja Rainer Puhakka Kerimäeltä (uusi). Tilintarkastajiksi valittiin Meeri Puhakka ja Mikko Puhakka, molemmat Kontiolahdelta sekä varatilintarkastajiksi Erkki Puhakka Kontiolahdelta ja Reijo Takanen Mikkelistä.

Keskusteltiin poisnukkuneen patriarkan Olavi Puhakan seuraajasta. Jäsenet saivat jättää ehdotuksensa paikalla olleeseen laatikkoon. Asia jäi hallituksen valmisteltavaksi. Vasta valitun puheenjohtajan Antti Puhakan ehdotuksesta entinen puheenjohtaja Jussi Puhakka, sihteeri Marja-Liisa Puhakka ja entinen hallituksen jäsen Raili Puhakka-Mäkinen valittiin seuran kunniajäseniksi huomion osoituksena heidän monivuotisesta arvokkaasta työstään sukuseuran toiminnan kehittämisessä.

Vapaan sanan aikana Ilmari Puhakka esitteli vastavalmistunutta kirjaansa "Vaaran tarinoita" jota oli myös myynnissä kokouspaikalla. Martti Puhakka Turusta muistutti jäseniä työn alla olevasta hankkeesta kerätä sukutarinoita. Samalla korostettiin tärkeyttä taltioida sukuun liittyviä vanhoja valokuvia mukaan lukien tekstit ajankohdista ja mukana olevista henkilöistä.

Kokouksen jälkeen siirryttiin ryhmäkuvaan ja tutustuttiin opastetusti kulttuurikeskuksessa esillä olleeseen ikoninäyttelyyn. Sukuseuran tuotteiden myynti kävi vilkkaasti kokouspaikalla.

Puhakat 2010

Kuva: Martti Puhakka


Täältä näet:

Valokuvia kokouksesta