Puhakan Sukuseura ry.

Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste

Laatimispäiväys 23.9.2017. Päivitetty viimeksi 23.9.2017

 1. Rekisterinpitäjä
  Puhakan sukuseura ry
  Yhteystiedot:
  Hallituksen puheenjohtaja Antti Puhakka
  Kuminatie 12 D, 01300 Vantaa, puh. 0400 790 912, sähköposti antti.puhakka(AT)kolumbus.fi

 2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
  Antti Puhakka
  Hallituksen puheenjohtaja
  Kuminatie 12 D, 01300 Vantaa, puh. 0400 790 912, sähköposti antti.puhakka(AT)kolumbus.fi

  Anja Kauppinen
  Hallituksen jäsen
  Jäkälätie 3, 80710 Lehmo, puh. 050 496 2547, sähköposti kauppinenanja205(AT)gmail.com

 3. Rekisterin nimi
  Puhakan sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen

 5. Rekisterin tietosisältö
  Henkilöiden nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo tai ammatti ja muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot.

 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut ja digitaaliset lähteet sekä henkilöiden itsensä ja sukuun kuuluvien antamat tiedot.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä
  Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Manuaalisessa ja digitaalisessa muodossa olevat tiedot säilytetään hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

 9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
  Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä tai luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.