Puhakan Sukuseura ry.

Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §. Laatimispäiväys 23.9.2017. Päivitetty viimeksi 23.9.2017

 1. Rekisterinpitäjä
  Puhakan sukuseura ry
  Yhteystiedot:
  Hallituksen puheenjohtaja Antti Puhakka
  Kuminatie 12 D, 01300 Vantaa, puh. 0400 790 912, sähköposti antti.puhakka(AT)kolumbus.fi

 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Antti Puhakka
  Kuminatie 12 D, 01300 Vantaa, puh. 0400 790 912, sähköposti antti.puhakka(AT)kolumbus.fi

 3. Rekisterin nimi
  Puhakan sukuseura ry:n jäsenrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

 5. Rekisterin tietosisältö
  Jäsenrekisteriä varten kirjataan jokaisesta jäsenestä seuraavat tiedot:
  Jäsenen nimi, postiosoite, kotipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika sekä jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot ja jäsenmaksu- ja maksumuistutustiedot
  Jäsenryhmät ovat yhdistyksen sääntöjen mukaan: varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet sekä yhdistyksen päättämät muut tarpeelliset tiedot.

 6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
  Rekisterin henkilötiedot saadaan jäseniltä itseltään tai muussa tapauksessa heidän omaisiltaan, vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä. Tiedot jäsenmaksuista ja muista yhdistyksen maksujen suorituksista saadaan tiliotteista ja kirjanpidosta.

 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä
  Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille tai hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt perustellusta syystä. Jäsenrekisterin nimi- ja osoitetietoja voidaan käyttää yhdistyksen jäsenkirjeiden ym. tiedotteiden postitukseen toimeksiantona ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, joka hävittää tiedot postituksen tapahduttua.

 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Sukuseuralla ei ole tarvetta siirtää tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  1. Manuaalinen aineisto
   Jäsenrekisterin paperitulosteet säilytetään sukuseuran arkistomapeissa, jotka ovat puheenjohtajan hallussa ulkopuolisilta suojattuina.
  2. Digitaalinen aineisto
   Sukuseuran jäsenrekisteristä vastaavalla on digitaalisessa muodossa olevan rekisterin käyttöoikeus ja oikeus muuttaa, lisätä tai poistaa rekisterin tietoja. Tiedot säilytetään hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.