Puhakan Sukuseura ry.

Sukuseuran synty

Ensimmäinen yritys pitää sukukokous tehtiin vuonna 1901

Kontiolahdella pidettiin 25.3.1901 kokous, jossa keskusteltiin sukukokouksen pitämisestä. Maanviljelijä Onni Puhakka oli aikaansaamassa kokousta ja hän tallensi asiaan liittyvän materiaalin. Kokouksesta laadittiin seuraava pöytäkirja:

Pöytäkirja, tehty Puhakoiden yhteisessä kokouksessa Kontiolahdella maanviljelijä Kaarlo Puhakan talossa maaliskuun 25 päivänä 1901.

                                                                         1 §

Ennen tehdyn päätöksen mukaan kokoontuivat seuraavat henkilöt: maanviljelijät Kalle & K.J. Puhakka Kontiolahden kirkonkylästä, Markku Puhakka ja Paavo Sutinen saman pitäjän Puson kylästä, Antti Puhakka Warparannalta, Onni Puhakka Liperistä, Juho Puhakka Puson kylästä keskustelemaan ja päättämään lopullisesti ennen päätetyn sukukokouksen ajasta ja paikasta. Ja hyväksyttiin siinä suhteessa ennen tehdyt ehdotukset pitää kokous Kontiolahdella maanvilj. Kaarlo Puhakan talossa 26 ja 27 päivänä, alkaen ensimmäisenä p:nä kello 9 ap.

                                                                         2 §

Keskusteltiin siitä, kenellä olisi oikeus ottaa sukukokoukseen osaa. Katsottiin sopivimmaksi, että sekä Puhakoilla ja Puhakattarilla on lupa tuoda aviopuolisonsa ja lapsensa mukanaan ja on keräyslistoihin merkittävät kaikkien osanottajien nimet.

                                                                         3 §

Keräyslistat ovat kerääjien takaisin lähetettävät viimeistään ennen ensi kesäkuun 15 päivää toimikunnan puheenjohtajalle Kalle Puhakalle Kontiolahdella.

                                                                        4 §

Pääsyliput päätettiin hankkia ja jakaa kaikille kokouksen osallistuville heidän kokoukseen saavuttuaan.

                                                                         5 §

Kustannuksien suhteen päätettiin, että ne, jotka ottavat osaa yhteisiin menoihin, suorittavat

niistä johtuvat kustannukset, paitsi varattomat saavat ylöspidon ilmaiseksi. Sitäpaitse on jokaisella vapaus tuoda oma eväskonttinsa mukanaan tai hankkia jostain muualta. Keräyslistoihin on merkittävä, millä tavalla kukin tahtoo menetellä.

                                                                          6 §

Kokousta valmistavaan toimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: maanviljelijät Kalle Puhakka. Antti Puhakka (Warparannalta), Matti Puhakka (Tervakkala), Markku Puhakka (Aholoilta) ja talonemäntä Tiina Lukkarinen (Aholoilta), sekä sitäpaitse kaikki keräyslistojen kulettelijat, päälle lisäksi valittiin maanviljelijä Iisakki Puhakka Enon pitäjän Leppälänpään kylästä.

                                                                          7 §

Ohjelman toimeenpaneminen päätettiin toimikunnan varaan.

 

Kokouksen puolesta:

Kalle Puhakka      Markku Puhakka       K.J. Puhakka      Onni Puhakka

 

1) Nikkari Juho Puhakka ja taloll.poika August Puhakka Kontiolahdelta

2) Joutomies Juho Puhakka Polvijärveltä

3) Kirjansitoja Juho Puhakka Juuasta

4) K:opettaja Pekka Puhakka Ilomantsi ja Eno

5) M:viljelijä Onni Puhakka Liperi Rääkkylä ja Kiihtelysvaara

 

1900-luvun alun yhteiskunnallisten ja poliittisten levottomuuksien vuoksi suunniteltu Puhakoiden sukukokous jäi kuitenkin pitämättä. Kesti 95 vuotta ennen kuin uusi yritys sai aikaan sukuseuran.

Väitöskirjassaan "Rukoile ja työtä tee - Onni Puhakan kehitys innovaattorista oman tien kulkijaksi", Turun Yliopiston julkaisuja 2011, Martti Puhakka kuvaa laajasti isoisänsä elämää ja monipuolista vaikutusta oman aikansa yhteiskuntaan. Onnin sukututkimusharrastuksesta hän kertoo mm. seuraavasti: Onni Puhakka kustansi myös sukutietouden kokoamiseksi tehtävää kenttätyötä. Tässä työssä merkittävin kerääjä oli hänen kontiolahtelainen serkkunsa August Puhakka. Augustin työn tuloksena saatiin laaja perustietoja Puhakan suvun Pohjois-Karjalan haaran edustajista sisältävä kokoelma. Tämän keruutyön päämääränä Puhakalla oli sukuhistoriateoksen julkaiseminen. Hänen toiveensa odottaa edelleen toteutumistaan. Epäilemättä hän itsekin olisi pystynyt keräämään sukutiedot ja kirjoittamaan sukuhistoriasta  kertovan kirjankin, mutta hänellä ei lukuisten luottamustoimiensa vuoksi ollut siihen aikaa. 

  

Sukuseuran perustaminen vuonna 1996

                       

Onni Puhakan poika Olavi Puhakka oli aloitteen tekijänä sukuseuran perustamiseksi. Huomionosoituksena sukuseuran hyväksi tehdystä työstä hänet valittiin sukuseuran ensimmäiseksi patriarkaksi Imatran sukutapaamisessa vuonna 2008. Seuran nykyisen kunniajäsenen Pertti Puhakan puheenjohdolla pidettiin Joensuussa 29.11.1996 kokous, jossa perustettiin Puhakan sukuseura ry. 

Perustavan kokouksen osanottajat olivat:

lääkäri Pertti Puhakka, Joensuu

pankkivirkailija Sirkka Vilhunen, Joensuu

libristi Aune Puhakka, Joensuu

kirjailija Jouko Puhakka, Joensuu

opettaja Raija Särkkä, Joensuu

maanviljelijä Olavi Puhakka, Liperi

maanviljelijä Mikko Puhakka, Kontiolahti

eläkeläinen Sakari Puhakka, Kontiolahti

koulunjohtaja Antti Puhakka, Joensuu

koulutoimenjohtaja Jorma Puhakka, Imatra 

 Puhakan sukuseuran perustava kokous

Kuva: Puhakan sukuseuran perustava kokous. Henkilöt vasemmalta Pertti Puhakka, Sirkka Vilhunen, Aune Puhakka, Jouko Puhakka, Sakari Puhakka, Olavi Puhakka, Raija Särkkä, Antti Puhakka ja Mikko Puhakka. Kuvasta puuttuu kuvan ottanut Jorma Puhakka.

 

Sukuseuran ensimmäisen hallituksen muodostivat Pertti Puhakka (puheenjohtaja), Sakari Puhakka (varapuheenjohtaja), Liisa Puhakka (sihteeri-rahastonhoitaja), Jorma Puhakka ja Antti Puhakka. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsi sukuseuran yhdistysrekisteriin 15.9.1997 hyväksyen samalla sen säännöt. Jorma Puhakka vastasi sääntöjen laatimisesta ja rekisteröinnistä.